מעסיקים - האחריות היא שלכם

מעסיקים, האחריות להעברת כספי הפנסיה של העובדים שלכם, ולדיווח לקופות הגמל, חלה עליכם!

בין אם אתם מעסיקים מספר מצומצם של עובדים ובין אם אתם מעסיקים מספר רב של עובדים, התקנות מטילות א מלוא האחריות להעברת הכספים ולדיווח לקופות הגמל, על המעסיקים, לרבות הטלת עיצומים כספיים גבוהים!

עוקץ פנסיה עושה את העבודה בשבילך והינה היחידה המסייעת לך בכל תהליך הדיווח והתשלום הפנסיוני עד לרמת תוכנת השכר, כולל אופציה לטופס 161.