חל"ת

נאלצתם להוציא עובדים לחל”ת?
יש לכם עדיין אחריות כלפיהם!

חמישה חודשי אי הפקדה לקרן פנסיה,
יגרמו לפגיעה הרת אסון בכיסוי הפנסיוני של העובד.

אם יש לך עובד שהוצאת לחל”ת..
אומנם אין צורך להפריש תשלומי פנסיה עבורו, אבל עדיין חובה עלייך לדווח חל”ת עבורו, בקרן הפנסיה ו/או בביטוח המנהלים.

את הדיווח יש לעשות בקובץ במבנה אחיד, כבכל חודש.

עוקץ פנסיה עושה את העבודה בשבילך והינה היחידה המסייעת לך בכל תהליך הדיווח והתשלום הפנסיוני עד לרמת תוכנת השכר.